Overzicht: maatregelen en hulplijnen coronacrisis voor drankensector

Den Haag (SpiritsNL) - Het coronavirus heeft grote impact op de drankensector. Zo moet de horeca tot en met begin april dicht. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van oproepen, maatregelen en hulplijnen om deze coronacrisis te lijf te gaan.


Deze pagina wordt actief bijgehouden. Laatste wijziging: 3 april 2020: 13.00.


Contact: info@spiritsnl.nl of 085 - 273 60 75.


Overzicht:


I. NOW-regeling

II. TOGS-regeling

III. Andere kabinetsmaatregelen

IV. Uitstel belastingen en accijns

V. Uitstel pensioenpremie

VI. Uitstel afvalbeheersbijdrage

VII. Coronaloket van VNO-NCW en MKB Nederland

 


 

I. NOW-regeling

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Bedrijven kunnen vanaf 6 april een aanvraag indienen bij het UWV. Zie de website van de Rijksoverheid.II. TOGS-regeling

Deze regeling is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het virus in te dammen. Enkel ondernemers met deze SBI-codes (Standaard BedrijfsIndeling) kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Op dit moment staan bedrijven uit onze gedistilleerdsector daar nog niet tussen. Er is inmiddels door onder meer SpiritsNL contact gezocht met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. III. Andere kabinetsmaatregelen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te treffen. Die zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

➡️ Overzicht van kabinetsmaatregelen

➡️ Veelgestelde vragen over kabinetsmaatregelen

➡️ Kabinetsbrief over noodpakketIV. Uitstel belastingen en accijns

In principe komen alle getroffen bedrijven nu in aanmerking voor uitstel van betaling van de volgende belastingen: vennootschaps-, inkomsten- en omzetbelasting, en loonheffingen. Dankzij een gezamenlijke lobby van bier, wijn, groothandel en SpiritsNL is het gelukt om ook uitstel van accijns te verkrijgen. Op de website van de Belastingdienst treft u hierover meer informatie aan. Voor accijns: klik hier. Mocht u hiervoor gebruik willen maken van een belastingadviseur, kan SpiritsNL u verder helpen.

➡️ Overzicht van belastingmaatregelen

➡️ Veelgestelde vragen over belastingmaatregelen

➡️ 
Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

➡️ Algemene informatie over corona van de BelastingdienstV. Uitstel pensioenpremie

Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling uit te stellen van 14 dagen naar zestig dagen. De Corona-desk van het pensioenfonds is bereikbaar via deze pagina.VI. Uitstel afvalbeheersbijdrage

SpiritsNL-leden kunnen (individueel) een aanvraag doen voor een uitstel van de betaling van de afvalbeheersbijdrage. Daarbij gaat het om de (rest)betaling van de bijdrage over het jaar 2019, en de voorlopige bijdrage over het komende kwartaal 2020. Bedrijven kunnen via dit e-mailadres een verzoek indien, inclusief een toelichting van de reden tot uitstel.VII. Coronaloket van VNO-NCW en MKB-Nederland

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vinden zij informatie die helpt bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen en wat aanbevolen is om te doen.

➡️ Coronaloket

➡️ Overzicht van ondernemersregelingen

➡️ Veelgestelde vragen over ondernemersregelingen

➡️ Impactanalyse / invulchecklist corona

➡️ Algemene informatie over corona van VNO-NCW

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199