Oudere vrouwen die licht tot matig drinken zijn helderder van geest

Uit een onderzoek onder ouderen van 70 tot 82 jaar blijkt dat vrouwen die licht tot matig drinken betere verstandelijke prestaties leveren dan vrouwen die geen alcoholhoudende dranken consumeren. Mogelijk treedt er bij vrouwen die licht tot matig drinken ook minder leeftijdsgebonden achteruitgang op van hun algemene geestelijke vermogens. Bij mannen werd bovenstaand effect niet gevonden. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat overmatige alcoholconsumptie oa. neurologische schade kan veroorzaken en een negatief effect heeft op de verstandelijke prestaties. Lage tot matige alcoholconsumptie zou mogelijk een vertragend of beschermend effect kunnen hebben op de achteruitgang van de geestelijke vermogens van ouderen, maar de resultaten van de onderzoeken zijn niet eenduidig. Daarom werd in dit onderzoek nagegaan wat het effect is van lage tot matige alcoholconsumptie op de verstandelijke prestaties van ouderen.

Bron: www.alcoholengezondheid.nl  dd. 22-01-2009

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199