Opvolging Secretaris Productschap voor Gedistilleerde Dranken

Per 1 augustus 2001 is mevrouw mr. M.C. (Marja) Guijt benoemd tot secretaris/directeur van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken (PGD). Mevrouw Guijt is vanaf 18 september 2000 werkzaam als juriste bij het PGD. Zij volgt indirect de heer drs. J.J.M. Verhoek op die per 1 maart j.l., na bijna twaalf jaar secretarisschap van het PGD, een functie bij het CBK heeft aanvaard. Met haar benoeming eindigt de interim periode van de heer mr. R.C. Basart, secretaris, en de heer drs. J. Hommes, directeur.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199