Opvolging directeur/secretaris Productschap voor Gedistilleerde Dranken

De heren drs. J. Hommes en mr. R.C. Basart zijn per 1 maart 2001 benoemd als resp. directeur en secretaris van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken (PGD). Beiden zullen deze functies tijdelijk vervullen. De heer Hommes is in dienst van van Cap Gemini Ernst & Young. Hij zal geduren-de een periode van maximaal zes maanden leiding geven aan het secretariaat van het PGD. In die periode wordt het onderzoek, dat thans wordt verricht naar de toe-komstige taken en de daarbij behorende structuur van het PGD, afgerond en een profiel voor een nieuwe directeur opgesteld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de heer Basart, die daarbij tevens als secretaris van het PGD optreedt. De heer Basart was tot 1 januari 2000 directeur van Moret, Ernst & Young Brancheadvi-seurs. Uit dien hoofde was hij o.a. directeur van de Nederlandse Gedistilleerd Unie en in die periode lid van het Bestuur, Dagelijks Bestuur en diverse commissies van het PGD. Zij volgen drs. J.J.M. Verhoek op die, na bijna twaalf jaar secretarisschap van het PGD, benoemd is als directeur van het Centraal Brouwerij Kantoor te Amsterdam.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199