Op uw gezondheid! feiten en achtergronden door TNO

Op uw gezondheid! feiten en achtergronden We begrijpen beter hoe matig alcoholgebruik beschermt tegen hart- en vaatziekten. Bovendien lijkt licht tot matig alcoholgebruik te beschermen tegen ouderdomssuikerziekte. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten vandaag gepresenteerd op een door TNO Voeding georganiseerd symposium op de Horecava in Amsterdam. Sprekers waren Dr J. Dekker verbonden aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, Prof D. Grobbee verbonden aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht en Dr H. Hendriks verbonden aan TNO Voeding te Zeist. Bevolkingsonderzoek heeft bewezen dat licht tot matig alcoholgebruik het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Gebleken is dat het ¬ďgoede¬Ē cholesterol (HDL- cholesterol) door matig alcoholgebruik aanzienlijk stijgt, waardoor de beschermende werking van dit cholesterol wordt gestimuleerd. Deze bescherming bestaat uit minder aanmaak van het ¬ďslechte¬Ē cholesterol (geoxideerde LDL-cholesterol) en het meer verwijderen van cholesterol uit de zieke vaatwand (plaque). Diabetes type 2 of ouderdomssuikerziekte komt steeds vaker voor omdat er meer ouderen zijn en omdat er meer mensen zijn met overgewicht. Uit bevolkingsstudies is de laatste jaren gebleken dat licht tot matig alcoholgebruik het risico op ouderdomssuikerziekte verkleint. Hoewel in een aantal studies geen duidelijk verband gezien is, laten de meeste studies dit beschermend effect zien. Mensen met ouderdomssuikerziekte hebben in het algemeen een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het blijkt dat deze mensen, wanneer ze matig drinken, ook een lagere kans hebben op sterfte aan hart- en vaatziekten, maar het risico stijgt weer bij hoge alcoholconsumptie. Het symposium is mogelijk gemaakt door TNO Voeding in samenwerking met de Stichting Alcohol Research, het Centraal Brouwerij Kantoor, het Productschap Wijn en het Productschap voor Gedistilleerde Dranken. Meer informatie is te verkrijgen bij: Dr. H.F.J. Hendriks TNO Voeding T 030 6944294 F 030 6944928 Hendriks@voeding.tno.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199