Ook bij vrouwen met hoge bloeddruk heeft matige alcoholconsumptie positief effect

Ook bij vrouwen met een hoge bloeddruk wordt het risico op hart- en vaatziekten verlaagd wanneer zij een matige hoeveelheid alcohol drinken. Dit blijkt uit nieuw Nederlands onderzoek. Bij consumptie tot 7 glazen per week daalt het risico op coronaire hartziekten met 8% en het risico op een beroerte met 35% ten opzichte van niet-drinkers. Ook voor vrouwen met een hoge bloeddruk zijn de huidige algemene richtlijnen voor matige alcoholconsumptie van toepassing, aldus de onderzoekers. Uit de analyse bleek dat er, ook na correctie voor allerlei variabelen zoals leeftijd, roken, lichaamsgewicht etc., een relatie was tussen alcoholconsumptie en coronaire hartziekten (hartinfarct, angina pectoris). Consumptie tot 7 glazen per week resulteerden in een risicoverlaging van 8%, bij consumptie van 7-14 glazen per week nam het risico met 28% af en bij consumptie van meer dan 14 glazen per week was er sprake van 35% risicoverlaging ten opzichte van geheelonthouders. Het risico op een beroerte liet een J-vormige relatie zien: bij consumptie tot 7 glazen per week was het risico met 35% verlaagd. Bij consumptie van meer glazen per week was dit risico iets minder verlaagd, maar het bleef zelfs bij vrouwen die meer dan 14 glazen per week drinken 20% lager dan het risico van geheelonthouders. De onderzoekers gingen ook na of het uitmaakte welk type drank de vrouwen consumeerden. Zij vonden het sterkste positieve effect bij rode wijn. Andere dranken lieten ook een positief effect zien, maar dit was in dit onderzoek niet significant. De onderzoekers schrijven het positieve effect op hart- en vaatziekte met name toe aan de stijging van het HDL-cholesterolgehalte ten gevolge van de alcohol die in de dranken aanwezig is. De gevonden uitkomsten zijn in lijn met de onderzoeksresultaten bij mannen met hoge bloeddruk en bij gezonde mensen. Op basis hiervan constateren de onderzoekers dat het algemene drinkadvies voor volwassen vrouwen (maximaal 1 consumptie per dag) ook voor vrouwen met een hoge bloeddruk van toepassing is.

(Bron: www.alcoholengezondheid.nl dd 20-04-2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199