Ondertekening contract RVO en SpiritsNL: Promotie Jenever in de VS

Den Haag (SPIRITSNL) - Begin dit jaar tekenden directeur Kernprocessen EU René van der Burg namens RVO.nl en SpiritsNL directeur Joep Stassen een contract in het kader van de Europese regeling voor Voorlichtings- en afzetbevorderende acties van landbouwproducten.

Het programma is door de Europese Commissie geselecteerd onder het Werkprogramma 2017. SpiritsNL gaat vanaf 1 februari het driejarig programma Genever Traditions uitvoeren voor de promotie van jenever in de Verenigde Staten. Met de komst van de huidige cocktailcultuur zien SpiritsNL en 5 jeneverbedrijven mogelijkheden voor een terugkeer op de op de Amerikaanse markt. In de campagne komen de hoge kwaliteit en de rijke cultuur van de Europese jenever naar voren. 

Jenever heeft in de EU de status van Beschermde Geografische Aanduiding waarmee de traditionele productiemethode beschermd is en een goede productkwaliteit gewaarborgd. Producten met een Beschermde Geografische aanduiding komen in aanmerking voor deelname aan de Promotieregeling. Het programma Genever Traditions heeft ook een omvang van €1,9 miljoen.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199