Nipo kondigt het Horeca onderzoek 2002 aan.

In het onderzoek wordt onder meer gevraagd naar het assortiment sterk- en zwak gedistil-leerde dranken die men serveert. In de steek-proef worden 1200 horeca-bedrijven betrok-ken, waaronder 400 drankverstrekkende be-drijven. Info: Tel. 020 – 5225444. Verder kondigt Nipo het verschijnen van de rapportage “Merkenbekendheid Mannen 2001” aan. Info hierover kan men krijgen via tel. 020 – 5225782 of via webside info@nipo.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199