Nieuwe Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken per 1 oktober van kracht

1 oktober 2009 is de vernieuwde Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken in werking getreden. De nieuwe Code kent een aantal aanscherpingen op het gebied van minderjarigen, sportattributen en sociaal en seksueel succes. Verenigd in de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken al dertig jaar een actieve bijdrage aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is als bijzondere reclamecode onderdeel van de Nederlandse Reclamecode. Directeur Prisca Ancion van de Stichting Reclamecode: ‘De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is een van de oudste bijzondere reclamecodes. Deze wijziging maakt duidelijk dat de Nederlandse Reclamecode springlevend is'. Peter de Wolf, directeur STIVA: ‘De alcoholbranche vindt het belangrijk om handen en voeten te blijven geven aan verantwoorde marketing van alcoholhoudende drank. We zijn streng voor onszelf en hier en daar is ook in de nieuwe Code sprake van een aanscherping. Websites moeten nu een uitgebreidere ‘agecheck' hebben, reclame op sportattributen zoals sticks en ballen mag niet meer en er is nu ook een lijst met jongerentijdschriften waarin niet geadverteerd mag worden'. Een andere aanscherping betreft het thema sociaal en seksueel succes. In vorige Codes was het al niet toegestaan om de suggestie te wekken dat alcoholhoudende drank zou bijdragen aan verhoging van sociaal en seksueel succes, in de nieuwe Code is dat verder uitgewerkt met het expliciet verbieden van bepaalde situaties. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om in een ervoor/erna situatie eerst iemand af te beelden die wat verlegen aan de kant staat en te eindigen met diezelfde met een drankje in zijn hand die de held van de dansvloer is en door iedereen aantrekkelijk wordt gevonden. De Wolf: ‘ De Code is duidelijker geworden over wat wel en niet is toegestaan en dus niet alleen iets strenger, maar vooral veel werkbaarder geworden'.
De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is op 1 oktober jl. in werking getreden. Voor meer informatie: www.alcoholcode.nl

(Bron: Persbericht STIVA dd. 01-10-2009)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199