Nieuwe Drank- en Horecawet gaat in op 1 november

De nieuwe Drank- en Horecawet treedt op 1 november 2000 in werking. Dit raakt ook de gedistilleerdsector. Op 31 oktober is een circulaire uitgegaan naar bedrijven en instellingen aangesloten bij het PGD. In deze circulaire staan in het kort de belangrijkste wijzigingen. De volledige tekst van de Drank- en Horecawet kunt u downloaden door het aanklikken van onderstaand pdf bestand. U kunt de tekst lezen met behulp van Acrobat Reader. Tevens kunt u de volledige tekst tegen betaling van kopie- en verzendkosten, bestellen bij het PGD. Drank- en horecawet.pdf (Dit bestand is 66kB groot)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199