Nedvang pakt Besluit Verpakkingen aan

Nedvang gaat voor zo veel mogelijk bedrijven de inzameling en recycling van gebruikte bedrijfs- en consumentenverpakkingen coördineren. Aanleiding is het Besluit Verpakkingen, dat per 1 januari van kracht is. Dit besluit maakt bedrijven financieel verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling en recycling van verpakkingsafval. Uiterlijk 31 maart 2006 moeten bedrijven die verpakkingen gebruiken bij het ministerie van VROM aantonen dat 65% van het verpakkingsafval wordt ingezameld en gerecycled. Tevens moeten zij opgave doen van de hoeveelheid gebruikt verpakkingsmateriaal en van maatregelen ter vermindering van de milieubelasting door verpakkingsafval. Hiertoe moeten organisaties met andere bedrijven en gemeenten contracten afsluiten. Om dit te vergemakkelijken hebben importeurs en producenten Stichting Nedvang in het leven geroepen. Door deelname aan Nedvang vermijden bedrijven hoge kosten voor de inzameling en administratieve verplichtingen. Bedrijven kunnen zich aanmelden via de website.
(Bron: VMT dd. 10-03-2006)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199