MKB wil gemeentelijke vergunningen vervangen door algemene regels

MAART 2006 - In het onderzoek ‘Lokale vergunningen doorgelicht’ heeft MKB-Nederland 26 gemeentelijke vergunningen onder de loep genomen. Tenminste achttien daarvan kunnen verdwijnen. De voorstellen van MKB-Nederland leveren een besparing op van ruim 55 procent van de totale administratieve lasten van lokale autonome vergunningen.
Bij lokale vergunningen ervaren ondernemers een aantal knelpunten, waaronder willekeur, langdurige processen, ondeskundigheid en wantrouwen. Lokale autonome vergunningen zijn vergunningen waarvan gemeenten zelf mogen beslissen of ze die verplicht stellen en met welke voorschriften ze worden opgetuigd. De bureaucratie rondom gemeentelijke vergunningen blijft het bedrijfsleven een doorn in het oog. De grote variëteit aan leges, de onduidelijke eisen en de vaak lange doorlooptijden doen bovendien afbreuk aan de flexibiliteit van mkb-bedrijven. Deze lokale vergunningen leiden tot € 52 miljoen aan extra administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Dit geldt met name in de sectoren bouw, detailhandel en vrije tijd (leges en nalevingskosten niet meegerekend).
Het kabinet toont voortvarendheid in het doorlichten en vereenvoudigen van de rijksvergunningen. Ten aanzien van de lokale vergunningen - circa 65 stelsels die per gemeente kunnen verschillen - constateert MKB-Nederland een vrijblijvende houding. Hoewel staatssecretaris Van Gennip gemeenten heeft verzocht om aan de slag te gaan met het doorlichten van de eigen vergunningen, wil MKB-Nederland de gemeente met deze aanpak ondersteunen. De ondernemersorganisatie probeert hiermee te voorkomen dat 458 gemeenten opnieuw het wiel moeten uitvinden. Bron: SVB online

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199