Matige alcoholconsumptie ook gunstig voor mannen met hoge bloeddruk

Ook mannen met een hoge bloeddruk hebben minder kans op hart- en vaatziekten wanneer zij regelmatig een matige hoeveelheid alcohol drinken. Dit blijkt uit een recente publicatie van de Harvard Universiteit in de American Journal of Cardiology. Dat matige regelmatige alcoholconsumptie een positief effect heeft op het risico op hart- en vaatziekte bij mensen met een gezonde bloeddruk, is bekend. Om na te gaan of dit ook geldt voor mannen met een te hoge bloeddruk, analyseerden de onderzoekers de gegevens van de zogenaamde ‘Physicians' Health Study. De totale onderzoeksgroep bestond uit 22071 mannen zonder voorgeschiedenis van hartproblemen. Bij aanvang van het meer dan 20 jaar lopende onderzoek had een subgroep van 5164 een te hoge bloeddruk (systolische druk boven 140 mm Hg. Diastolische druk boven 90 mm Hg). Vervolgens gingen zij na wie van deze subgroep in de loop der tijd last kreeg van hart- en vaatziekten en in hoeverre er een relatie te vinden was met hun alcoholconsumptiepatroon. In de periode van 1982 tot 2008 kregen 623 mannen een hartinfarct. Bij uitsplitsing naar hun drinkgedrag bleek dat bij de groep mannen die 1-4 glazen per week drinkt, 5% méér hartaanvallen voorkwam dan bij de groep die minder dan 1 glas per week drinkt. Bij de groep die 5-7 glazen per week drinkt kwam 22% minder hartaanvallen voor, en bij de groep die meer dan 8 glazen per week drinkt kwam 43% minder hartaanvallen voor dan bij de groep mannen die minder dan 1 glas per week drinkt. Soortgelijke resultaten werden gevonden voor angina pectoris en het totaal aan hart- en vaatziekten. Om na te gaan in hoeverre deze resultaten beïnvloed werden doordat de groep die heel weinig alcohol drinkt ook mannen omvat die vanwege gezondheidsredenen zijn gestopt met drinken ( ‘sick quitters'), is de analyse nogmaals uitgevoerd met de groep die 5 - 7 glazen per week drinkt als referentie. Dit leverde een bevestiging op van bovengenoemde resultaten. De onderzoekers benadrukken dat het, los van bovengenoemde resultaten, belangrijk is in geval van een te hoge bloeddruk passende maatregelen te nemen om hoge bloeddruk tegen te gaan.
(Bron: www.alcoholengezondheid.nl dd. 20-11-2009)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199