Landelijke campagne Alcohol en Opvoeding

Het Trimbos-instituut en het NIGZ voeren nog dit jaar een landelijke campagne rond het thema ‘Alcohol en opvoeding'. De campagne, georganiseerd in opdracht van het ministerie van VWS, wijst ouders op de negatieve gevolgen van vroegtijdig alcoholgebruik van kinderen en op de rol die ouders zelf spelen bij het alcoholgebruik van hun kind. Omdat het drinken van alcohol op jonge leeftijd schadelijk kan zijn voor de gezondheid en zelfs kan leiden tot beschadiging van de hersenen, is het belangrijk om het alcoholgebruik van jongeren bij hun ouders te agenderen. De centrale boodschap van de campagne luidt: geen alcohol onder de 16 jaar.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199