Klink kan alcoholbeleid toch doorzetten

De Tweede Kamer zal de Drank- en Horecawet toch behandelen, ook al is het kabinet demissionair. Het was de bedoeling het onderwerp in de ijskast te zetten. Maar de ChristenUnie, PvdA, SGP en CDA willen het bij nader inzien van de lijst van controversiële onderwerpen halen, zo bleek. De Tweede Kamer stemt over de hele lijst, die ruim driehonderd onderwerpen bevat waarover het parlement niet meer spreekt met het demissionaire kabinet. Minister Ab Klink gaf onlangs al aan te hopen dat de Kamer zijn wetsvoorstel om de Drank- en Horecawet aan te passen, gewoon zou behandelen. Hij maakt zich zorgen over het relatief hoge alcoholgebruik onder jongeren. Door de wetswijziging zouden gemeenten bijvoorbeeld mogen experimenteren met een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. Nu ligt de grens bij 16 jaar voor bier en 18 jaar voor sterke drank. De PvdA wil ook verder op de ingeslagen weg vanwege het grote aantal ‘comazuipende kinderen'. ‘Dat is een groot probleem en je moet niet een half jaar wachten met dat aan te pakken.'Het gaat om dronken kinderen die zichzelf en de maatschappij veel schade toebrengen', aldus Kamerlid Lea Bouwmeester.

(Bron: www.skipr.nl dd. 11-03-2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199