Kans op lagere accijns groeit

Den Haag - De kans, dat de Tweede Kamer de accijns op gedistilleerd zal verlagen, is verder toegenomen. Tijdens de bijeenkomst van de Gedistilleerd Soci√ęteit op 13 september in Den Haag liet Kamerlid Bert Bakker van D'66 blijken het accijnsbesluit van de Tweede Kamer uit 2002 niet te willen handhaven. Eerder hadden VVD, CDA en LPF via een motie al laten blijken de veel bekritiseerde verhoging te willen terugdraaien. Een beslissing hierover valt tijdens het belastingdebat dit najaar.

Volgens Bakker is de bedoeling van een accijnsmaatregel, dat die de overheid inkomsten oplevert en dat is met de maatregel uit 2002 duidelijk niet gelukt. Bovendien heeft het besluit in zijn visie marktverstorend gewerkt. Voorzitter Piet Blauw van het Productschap Dranken had in zijn welkomstwoord al gememoreerd, dat de overheid hier zeker hon­derd miljoen euro heeft laten liggen, mede veroorzaakt door bedrijfssluitingen en verlies aan werkgelegenheid.

Bakker zei ook bezwaar te hebben tegen de betuttelende intenties van de voorstellen van minister Hoogervorst, die de accijns op premixen wil verhogen om alcoholmis­bruik bij jongeren tegen te gaan. Volgens hem zijn de voorstellen van het kabinet in dat opzicht √≠neffectief, omdat voor de alcoholgebruiker op ruime schaal eenvoudig bereikbare alternatieven bestaan. Boven­dien vindt hij, dat "de overheid wel tot taak heeft te ordenen en te reguleren, maar daarbij niet steeds op de stoel van de burger moet gaan zitten en om in zijn plaats beslissingen te nemen".

Hij vindt dat de balans in de markt nu moet worden hersteld, maar liet in het midden hoe hij dat wilde realiseren. Met zijn betoog wekte hij evenwel de indruk de motie Schippers, die D'66 niet heeft ondertekend, wel inhoudelijk te steunen. In die motie bepleiten VVD, CDA en LPF intrekking van het accijnsbesluit uit 2002.

CDA-woordvoerder Siem Buis, ook aanwezig op de bijeenkomst, liet zich deze kans niet ontgaan en concludeerde tijdens een korte discussie aan het adres van zijn D'66-collega: "Ik begrijp dat wij op u kunnen rekenen". Voor drs. R.P.M. de Kuyper van Koninklijke De Kuyper BV uit Schiedam is het allemaal niet zo ingewikkeld: "Er is een fout gemaakt en die moet gecorrigeerd worden".

Voorzitter Blauw had eerder in zijn openingswoord nog eens benadrukt, dat bij de bestrijding van alcoholmisbruik overheid en branche een gezamenlijk belang hebben. "De goede naam van ons product is in het geding". De branche is daarom 'zeer gemotiveerd' om gezamenlijk activiteiten te ontplooien ter bestrijding daarvan. 

De Stichting Alcoholpreventie (STAP) heeft over de oprechte intenties van de branche zo haar twijfels, zo blijkt uit haar commentaar op de vrijwillige aanscherping van de Reclamecode. Volgens STAP is de ruimte voor reclame richtingen jongeren nu juist verruimd en hebben Tweede Kamer en kabinet zich laten beetnemen.

Stiva-directeur Ingrid van Engelshoven bestrijdt dat met nadruk en vindt dat STAP dan maar eens moet aanwijzen waar die verruiming zich voordoet. "Wij hebben de code, die van algemene strekking was, op een aantal punten aangescherpt om onzorgvuldigheid door eigen interpretatie te vermijden. Daarmee is het keurslijf, waarin producenten moeten opereren, flink aangetrokken".

Het enige waartegen de branche zich heeft verzet, is het verzoek van de minister om in de code een afspraak op te nemen, waarmee alcoholreclame op radio en tv tussen 06 en 21 uur zou gaan verdwijnen.

Van Engelshoven: "Wij vinden dat een slechte afspraak. Het kijkgedrag van jongeren is naar onze overtuiging niet betrouwbaar in dagdelen vast te leggen. Daarom geven wij de voorkeur aan de afspraak, dat de branche zich niet specifiek op jongeren richt. Dat betekent onder meer dat wij geen spots uitzenden op zenders, waarvan op basis van regulier luister- en kijkonderzoek vast staat dat meer dan 25% van het bereik jonger is dan 18 jaar".

Volgens Stiva is dat in de Tweede Kamer allemaal netjes uit de doeken gedaan en is deze maatwerk-aanpak uiteindelijk breed ondersteund.

 

 

 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199