Kabinet weet weinig van verkoop alcohol via internet

Het kabinet heeft geen inzicht in de omvang van de verkoop van alcohol op internet. Als blijkt, dat bij deze verkopen aan de leeftijdscontrole onvoldoende aandacht wordt besteed, overweegt het kabinet extra maatregelen. Daarover zal dan met de minister van Justitie worden overlegd. Minister Klink antwoordt dat op vragen van het PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. De minister kondigt in zijn antwoord niet met zoveel woorden aan, dat hij nu een onderzoek instelt. Ook is onduidelijk welke maatregelen hij in gedachten heeft. In zijn antwoord laat de minister wel weten, dat verkopen via internet moeilijk te controleren zijn. Hij wijst er overigens op, dat de huidige Drank- en Horecawet geen bepalingen kent, volgens welke bij het bestellen van alcohol de leeftijd moet worden gecontroleerd. Dat dient wel te gebeuren bij het verstrekken c.q. afleveren van drank. In winkels is in formele zin sprake van twee juridische handelingen: het bestellen en het leveren. De thans bestaande controle op leeftijd aan de kassa is dus gebaseerd op de fysieke levering aan de klant.
Bron: DrankenDetail, september 2009

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199