Jongeren zijn minder alcohol gaan drinken

De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant investeren intensief in de preventie van alcoholgebruik bij jongeren, onder meer via het regionale project 'Laat je niet flessen!'. Dit project richt zich op het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol, via ouders, verenigingen, horeca en winkeliers. De GGD is verheugd om te zien dat het alcoholgebruik onder de 16 jaar ook daadwerkelijk afneemt. Desondanks blijft de noodzaak van het alcoholpreventiebeleid groot. Want, zo stellen de beleidsmakers, 'eenmaal aan de drank, weten veel jongeren geen maat te houden'. Jongeren die niettemin wél drinken, drinken over het algemeen veel. Bij de 16- tot en met 18-jarigen blijft het alcoholgebruik namelijk fors. Bijna 80% van de jongeren in deze leeftijd drinkt en 41% is recent dronken of aangeschoten geweest. 12% van de 16-plussers drinkt wekelijks 20 glazen alcohol of meer. Deze percentages komen overeen met die in 2007. De bereidheid om minder te drinken is bij deze jongeren laag; slechts 6% van de drinkende 16-plussers geeft aan minder te willen drinken. Het verontrustende alcoholgebruik bij de jongeren bevestigt de noodzaak om in Zuidoost-Brabant te blijven investeren in alcoholpreventie bij de jeugd en om het drinken van het eerste glas alcohol zo lang mogelijk uit te stellen. De GGD vindt het dan ook positief dat de politiek de minimumleeftijd voor alcoholverkoop van 16 jaar naar 18 jaar wil verhogen. Dit onderzoek van de GGD Brabant-Zuidoost maakt deel uit van de Brabantse Jeugdmonitor, die samen met de GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant vierjaarlijks wordt uitgevoerd. Raadpleeg voor meer resultaten uit de recente en voorgaande Jeugdmonitors,

Bron: www.deweekkrant.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199