Jenever voortaan alleen nog maar uit de Lage Landen

 

Nieuwe EU Verordening met geografische bescherming van Jenever gepubliceerd

Schiedam, 13 februari 2008 – Vandaag is de nieuwe EU Verordening voor gedistilleerde dranken gepubliceerd. Deze nieuwe verordening vervangt de oude verordening uit 1989. Hoewel in de nieuwe verordening de meeste productomschrijvingen ongewijzigd zijn gebleven, kent de verordening voor Nederland belangrijke wijzigingen.

 

Voor met name Nederland en België is met de nieuwe verordening een belangrijke kwestie opgelost. Dat betreft het minimum alcoholpercentage van jenever. Omdat Nederland en België hierover indertijd geen overeenstemming bereikten, kende jenever als enige gedistilleerde drank in de EU geen wettelijk minimum. Nu is vastgelegd dat jenever een minimumalcohol percentage van 30% moet hebben en jonge en oude jenever tenminste 35%. Maar belangrijker nog is de erkenning van jenever als geografische benaming. Dit betekent dat jenever (of genever, genièvre, péket) vanaf nu uitsluitend mag worden geproduceerd in Nederland, België, een tweetal noordelijke provincies in Frankrijk en 2 Duitse deelstaten. Hierdoor is jenever vergelijkbaar met bijvoorbeeld cognac, calvados en Schotse whisky, die ook uitsluitend afkomstig mogen zijn uit specifieke regio's.

Jenever is in Nederland veruit de belangrijkste gedistilleerde drank met ca. 20 miljoen liter consumptie per jaar. De geografische bescherming van jenever tot de lage landen is dan ook een belangrijke erkenning dat jenever niet alleen hier dé nationale drank is, maar ook alleen maar afkomstig mag zijn uit landen waar het traditioneel geproduceerd werd.

De nieuwe Verordening is te vinden op de website (www.pdcg.nl) van de Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd,
telefoon: 010 – 426 93 40, e-mail: stassen@pdcg.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199