Is er een overzicht waarop staat of HuphollandHupje, Feigling, Dropshot etc wel of niet sterke drank is??

Ja, dat staat in het artikel 'Keuringsdienst op Strooptocht' in het blad Nightlife nr 3. Er wordt in het artikel ondermeer een overzicht gegeven van welke dranken/merken zwak en welke sterk alcoholisch zijn. Handig hang het bij jou achter de bar! Bijv. Boswandeling, Donderslag, Drakenbloed, Dropshot, HupHollandHupje en Feigling zijn sterke alcoholische drank en mogen dus niet geserveerd worden aan personen onder 18 jaar. Zwak alcoholische dranken mogen geserveerd worden aan personen boven de 16 jaar. In het artikel wordt nog eens duidelijk gesteld dat je geen sterke drank met een frisdrank los mag verkopen aan personen onder de 18 jaar. 'Er is de afgelopen maanden weer flink gecontroleerd door de Keuringsdienst van Waren. Er werden diverse dicotheken bezocht om te kijken of de ondernemers zich aan de regels van de Drank-en Horecawet houden. Gezocht werd en wordt naar uitbaters die alcoholische drank schenken aan jongeren beneden de zestien jaar en sterk alcoholische drank schenken aan jongeren beneden de 18 jaar. De straf: een proces-verbaal en een door de officier van jusititie vastgestelde boete.' (Bron: Bewerking van artikel nightlife Magazine nr 3)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199