Horeca tegen alcohol op schoolfeesten

De afdeling De Bollenstreek van de Koninklijke Horeca Nederland heeft gemeenten in zijn gebied gevraagd maatregelen te treffen tegen het alcoholgebruik op de steeds groter wordende schoolfeesten. Zij vinden dat gemeenten de scholen voorwaarden moeten stellen bij het organiseren van deze feesten en het alcoholgebruik van leerlingen onder 16 jaar. De horecaondernemers concluderen ook dat tieners vaker frauderen met identiteitsbewijzen om zo alcohol te kunnen krijgen. De Bollenstreek krijgt regelmatig signalen dat er op schoolfeesten alcohol rondgaat. Omdat het niet zelden om feesten gaat met 2000 leerlingen kunnen leraren en ouders daar nauwelijks toezicht op houden. De afdeling wil dat schoolfeesten voortaan bij de gemeenten worden aangemeld. Die moeten dan maatregelen nmen om orde en veiligheid en het alcoholgebruik in de gaten te houden. Bron: Metro 19 juli 2002

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199