Grote zorgen over accijnsverhoging gedistilleerd

Schiedam, 6 februari 2007 - De Commissie Gedistilleerd maakt zich grote zorgen over het voornemen van het komende kabinet om €200 mln. structureel aan accijns te verhogen op alcohol en tabak. Recent is nog eens bewezen dat hogere accijnzen op gedistilleerde dranken namelijk niet alleen leiden tot sterke afzetdaling en verlies van werkgelegenheid in de gehele keten, maar ook minder inkomsten voor de schatkist betekenen.

 

Niet voor niets is in 2006 de accijns op gedistilleerd met 15% verlaagd nadat duidelijk werd dat een eerdere verhoging in 2003 had geleid tot zowel een sterk dalende afzet als sterk dalende opbrengst van de accijnsbaten. De gemiddelde verkoopprijs van een fles jenever bestaat voor meer dan 60% uit accijns en BTW. Waar in 2002 nog ca. 110 miljoen liter gedistilleerd werd gedronken, bedroeg dat volgens de laatste beschikbare cijfers naar schatting over 2006 zo’n 74 miljoen liter. Hieruit blijkt wel dat hogere lasten leiden tot lagere afzet en accijnsopbrengsten. “Het wederom verhogen van de accijns op gedistilleerd zal niet bijdragen aan de beoogde meeropbrengst en lijkt bij voorbaat een onrendabel voornemen”, aldus Joep Stassen van de Commissie Gedistilleerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd,
telefoon: 010 – 426 93 40, e-mail: stassen@pdcg.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199