Grote slijters in verzet tegen heffingen

Aanval op productschap Dranken 

PIETER LALKENS

AMSTERDAM - De zelfstandige slijters van Gall & Gall en Mitra voeren

hun verzet tegen de verplichte heffingen van het Productschap Dranken op.

Volgens hen is het draagvlak voor de heffingen onvoldoende.

De slijters, verenigd in de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN), hebben

in een brief hun beklag gedaan bij de verantwoordelijke bewindsman voor de

productschappen, minister De Geus van Sociale Zaken. De VDN richt haar pijlen

vooral op de Commissie Slijters van het Productschap.

‘Het standpunt van de VDN is dat de Commissie Slijters niet representatief

is voor de ingestelde werkingssfeer van de commissie’, aldus de VDN in de

brief aan de Geus. Met andere woorden: de commissie vertegenwoordigt te weinig

slijters om een verplichte heffing op te kunnen leggen.

Het Productschap Dranken is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

(pbo). Een pbo mag aan elk bedrijf in een bepaalde sector verplichte heffingen opleggen om collectieve regelingen te financieren. De 350 franchisenemers van de

grote ketens Gall & Gall en Mitra willen het liefst af van het Productschap Dranken.

Dat zou het draagvlak onder dit productschap ernstig schaden. Voorzitter

Piet Blauw ziet in de actie een diepere strijd schuilgaan. ‘Het om de tegenstelling tussen het grootbedrijf en het kleinbedrijf. Naast de grote franchisenemers zijn het

alleen kleinere slijters die bij ons zijn aangesloten.’ Blauw bestrijdt het argument dat

het Productschap Dranken niet representatief zou zijn. ‘Deze zomer moeten we een

nieuw onderzoek doen naar ons draagvlak. Ik heb daar alle vertrouwen in. De VDN

stelt de feiten zoals altijd verkeerd voor.’ Het gaat om meer dan alleen de

heffingskwestie. Namens de VDN gaat de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), de

koepelorganisatie van het grootwinkelbedrijf, een beroep doen op de Wet Openbaarheid Bestuur om meer informatie los te krijgen over het Productschap Dranken.

Adjunct-directeur Sjoerd Veenstra van de RND hekelt onder meer de belangenverstrengeling bij dit productschap. ‘De voorzitter van de Commissie Slijters is ook bestuurder van de private Stichting Slijtersopleidingen, die wordt gefinancierd door het productschap.’ Verder wil de RND meer gegevens hebben over het

declaratiegedrag van bestuurders. Van het Productschap Dranken zijn verder grote brouwerijen als Heineken en de gehele frisdrankenindustrie lid.

De organisatie kwam vier jaar geleden onder dwang tot stand door een fusie van

vier afzonderlijke schappen. Veenstra: ‘Het is beperkt gebleven tot een papieren fusie.

De organisatie is los zand.’

De aanval op het Productschap Dranken komt op het moment dat alle zeventien

pbo’s onder grote druk staan. De politiek zal nog voor de zomer over hun

voortbestaan beslissen. De waarschijnlijke uitkomst is dat de schappen, waarvan

de meeste uit de jaren vijftig stammen, een sterke modernisering moeten

doorvoeren.

Bron: Het Financieele Dagblad, 3 april 2006 (pag. 3)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199