Geen alcoholreclame op MTV, TMF, SLAM! FM en TMF Radio

De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Voor het komende jaar (1 januari 2010 t/m 31 december 2010) zijn dit voor televisie de zenders TMF en MTV. Voor de radio zijn dit de zenders TMF Radio en SLAM!FM. Uitzending van alcoholreclame op één van deze zenders zal als een overtreding van artikel 23 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) aangemerkt worden. Een jongerenzender is een zender die méér dan 25% minderjarigen (jonger dan 18 jaar) bereikt. Op 1 januari 2009 is de nieuwe Mediawet in werking getreden. Sindsdien is het verboden om alcoholreclame op televisie en radio uit te zenden tussen 06.00 en 21.00 uur. Omdat het uitzenden van reclame voor alcoholhoudende dranken overdag wettelijk niet is toegestaan, is bij de analyse van de kijk- en luistercijfers alleen gemeten in het tijdvak tussen 21.00 - 06.00 uur.

(Bron: Persbericht STIVA dd. 19-01-2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199