Geen Accijnsharmonisatie in EU

Het niveau van de belasting op alcohol varieert nogal binnen de Europese Unie. In onder meer Engeland en de Noorse landen is hij hoger dan bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. EU Commissaris Bolkensteijn, die tot taak heeft onder andere de beperkingen van de interne markt op te heffen, streefde naar harmonisatie. Hij ontmoette echter zoveel tegenstand dat hij afziet van deze plannen. De lidstaten willen hun eigen regelingen handhaven.Onduidelijk is nog of de plannen volledig van de baan zijn. Bron: Foodpress nr 39

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199