Formulieren voor het aanmelden van Horecapromoties op www.STIVA.nl

Op de Stiva-site staat een webpagina met de documenten "Campagne Omschrijving Horecapromoties" en "Aanmeldingen Horecapromoties". Deze twee formulieren vervangen het (ene) vorige formulier.De twee verschillende formulieren heeft u nodig voor de aanmelding van uw Horecapromoties. -Campagne Omschrijving Horecapromoties-Dit formulier beschrijft uw gehele Campagne. Deze dient door u als adverteerder te worden ingevuld. Na inlevering van dit formulier ontvangt u van STIVA een bevestiging met een uniek nummer, welke u dient te gebruiken bij de aanmelding van uw promoties op de verschillende locaties.-Aanmeldingen Horecapromoties-Dit formulier maakt per Campagne duidelijk op welke locaties de promoties plaatsvinden en wanneer. Deze dient door u als adverteerder of, wanneer u dat zo afspreekt, door uw promotiebureau te worden ingevuld. De promoties dient u uiterlijk twee weken voordat ze plaatsvinden aan te melden bij STIVA, opdat wij zorg kunnen dragen voor een evenwichtige spreiding en een tijdige planning van de controles.AnnuleringenIndien bepaalde promoties uit uw planning worden geschrapt, nadat u ze bij ons heeft aangemeld, kunt u deze alsnog annuleren. Promoties die u uiterlijk 2 dagen van tevoren heeft geannuleerd, brengt STIVA niet in rekening. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met STIVA, tel.: 070 3142480.

Bron: Stiva

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199