Europarlement wil strengere regels voor verpakkingen

BRUSSEL - Het Europees Parlement heeft dinsdag in eerste lezing een voorstel goedgekeurd van D. Corbey (PES/PvdA) om de industrie te stimuleren haar producten zo milieuvriendelijk te verpakken. Het voorstel, dat door een ruime meerderheid van de milieucommissie van het EP wordt gesteund, scherpt de voorzieningen van de eerdere EU-verpakkingsrichtlijn van 1994 aan. Die richtlijn verplicht de industrie 55% van de verpakkingen te recyclen. Het voorstel-Corbey wil dit tegen 2006 optrekken tot 65%. De Europese confederatie van de voedings- en drankindustrie vreest dat landen als Ierland en Griekenland, die het nu al moeilijk hebben om de richtlijn van 1994 te halen, helemaal in de problemen gaan komen als de strengere wetgeving er komt. Corbey is het daar niet mee eens. ‘Door producenten te dwingen om goed na te denken over welke verpakking zij kiezen, kan al veel milieuwinst worden geboekt. Materiaal-producenten gaan nu concurreren op basis van milieukwaliteit.’ Het nieuwe voorstel legt verschillende doelstellingen voor glas, metaal, papier en plastic vast. Ook worden prikkels voorgesteld om het hergebruik van verpakkingsafval te stimuleren. Het ontwerp definieert de term ‘verpakking’ ruimer dan vroeger; ook cd-doosjes, theezakjes, tonercartridges en bloempotten vallen eronder. Volgens de indienster van het voorstel heeft het EP een uitgelezen mogelijkheid om het begrip duurzame ontwikkeling handen en voeten te geven. ‘We kunnen dit nu doen, niet op de top in Johannesburg, maar hier in het Europees Parlement in Straatsburg,’ aldus Corbey. Bron: Staatscourant, 3 september 2002 (pag. 5)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199