EU-landen: EMCS voor vervoer accijnsgoederen 1 januari operationeel

Vanaf 1 januari 2011 mag u voor het vervoeren van accijnsgoederen (alcoholhoudende dranken, tabak en energieproducten) geen papieren administratief geleidedocument (AGD) meer gebruiken. Het Excise Movement and Control System (EMCS) is vanaf 1 januari operationeel. Het EMCS is een automatiseringssysteem dat is ontwikkeld om het vervoer van accijnsgoederen te volgen. Dat betekent dat vanaf 1 januari het elektronisch administratief document (e-AD) gebruikt moet worden voor het vervoer van accijnsgoederen van de ene lidstaat naar de andere. 26 lidstaten gaan vanaf 1 januari van start met het EMCS, maar in Nederland zal het e-AD pas vanaf 16 januari operationeel zijn. Voor de periode van 1 tot en met 15 januari geldt een overgangsregeling. Het accijnstarief van accijnsgoederen moet worden betaald in de lidstaat waar het goed wordt verbruikt. Omdat de verschillende lidstaten van de Europese Unie andere accijnstarieven hanteren, moet het vervoer van accijnsgoederen worden gemonitord. Tot nu toe gebeurde dat door middel van papieren AGD, maar dat wordt vervangen door het e-AD.

(Bron: Europese Commissie NL EVD Internationaal www.douane.nl dd. 30-12-2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199