EP stemt in met claimsvoorstel

Het Europees Parlement heeft de regels voor levensmiddelen met voedings- en gezondheidsclaims goedgekeurd. De verordening is van toepassing op voedings- en gezondheidsclaims in de etikettering en presentatie van levensmiddelen en in de daarvoor gemaakte reclame. Het compromis bepaalt dat de Europese Commissie specifieke voedingsprofielen moet opstellen, waaraan levensmiddelen of bepaalde categorieën levensmiddelen moeten voldoen om van voedings- of gezondheidsclaims voorzien te mogen zijn. Deze profielen worden opgesteld met inachtneming van onder andere de hoeveelheden van bepaalde voedings- en andere stoffen die het betreffende levensmiddel bevat, zoals vetten, suikers en zout. Het EP bepaalt dat voedingsclaims mogen, als maximaal één nutriënt het voedingsprofiel overschrijdt. In dat geval moet, even leesbaar als de voedingsclaims en geplaatst op dezelfde zijde van de verpakking als de claim, een verklaring over deze specifieke voedingsstof worden vermeld.
(Bron: Foodpress dd. 19-05-2006)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199