Einde zuipketen. Of toch niet?

Na lang wachten is hij er dan. De handleiding ketenbeleid van drie ministeries, bedoeld voor gemeenten. De bottom-line is dat slechts ‘huiskamerketen' bestaansrecht hebben, dat wil zeggen bij paps en mams thuis in bestaande (vergunde) bebouwing. ‘Buurtketen' sluiten binnen twee jaar (of worden teruggebracht tot ‘huiskamerkeet') want die zijn gehuisvest in niet vergunde bebouwing en als laatste de ‘(semi-) commerciële keten'. Deze moeten per onmiddellijk gesloten worden, aldus de handleiding. Een praktischer vertaling van de handleiding is dat er niet ‘anders dan om niet' alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. Er mag dus geen alcohol verkocht worden tegen welke prijs en op welke wijze dan ook. Dat staat in de Drank- en Horecawet en wordt herhaald in de handleiding. In alle vormen van keten wordt er natuurlijk wel ‘anders dan om niet' alcohol verstrekt. Wie anders beweert, steekt zijn kop in het zand. Grote groepen kinderen die meerdere dagen per week in de keet komen om daar alcohol te consumeren doen dat zeker niet gratis. Linksom of rechtsom wordt er voor de alcohol betaald, al dan niet met winst. Welk etiket er dan op zo'n keet geplakt wordt (huiskamer-, buurt- of commerciële keet) is dus helemaal niet van belang. Kortom, de handleiding voor gemeenten is geheel vrijblijvend. We schieten er dus niets mee op. Daarom blijven wij in diverse pilots gemeenten dwingen handhavend op te treden tegen zuipketen. Een nieuwe ‘partner in anti-keet-crime' is overigens het tv-programma ‘Tros Regelregelrecht' die in een van haar afleveringen genadeloos aantoont dat de keetpraktijk veel weerbarstiger is dan de ministeries, gemeenten en ouders doen vermoeden.

(Bron: Magazine KHN, maart 2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199