Eerste Kamer: Nieuwe Drank en Horecawet niet controversieel

De Eerste Kamer heeft geen enkel wetsvoorstel controversieel verklaard als gevolg van de val van het kabinet. Dat heeft de senaat op dinsdag 8 mei besloten, blijkt uit een verklaring op haar website. Het besluit houdt in dat de Eerste Kamer zich onder meer zal buigen over de invoering van de nieuwe Drank en Horecawet.

Het plenair debat is ingepland op 22 mei aanstaande. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de nieuwe Drank- en Horecawet per 1-1-2013 in werking treden.

Wat houdt het wetsvoorstel in?
Het doel van het wetsvoorstel is het verminderen van de administratieve lasten en geeft gemeenten meer mogelijkheden om overmatig alcoholgebruik van jongeren tegen te gaan.

Met dit voorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om een alcoholafdeling van een supermarkt te sluiten als die supermarkt voor de derde keer in één jaar drank verkoopt aan iemand die jonger is dan 16 jaar. Daarnaast mogen jongeren onder de 16 jaar geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op de openbare weg en op alle plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, zelfs als dat is tegen betaling of op bepaalde tijdstippen of voor een beperkt publiek.

Wat betekent het voor u?
KHN heeft de acht belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

Ook boetes fors omhoog
Voor overtreding van veel bepalingen uit de Drank en Horecawet kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Dat wordt geregeld in het 'besluit bestuurlijke boete Drank en Horecawet'. Minister Schippers van VWS heeft een voorstel ingediend om dat besluit aan te passen en de boetebedragen fors te verhogen. Een voorbeeld een eenmanszaak of rechtspersoon met minder dan 50 man die alcohol verkoopt onder 16/18 krijgt nu een boete van € 900. Dat gaat straks naar € 1360 als het aan de Minister ligt. Zodra er meer bekend is over dit voorstel, zullen we u natuurlijk informeren.

Bron: www.khn.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199