DRANK TE KOOP ONDER ZESTIEN

Ondernemers verkopen nog vaak alcoholhoudende
dranken aan mensen onder de zestien jaar, ondanks
het wettelijk verbod. Dat blijkt uit een onderzoek van
Bureau Intraval in opdracht van de VWA. Het tweejaarlijks
onderzoek onder zowel jongeren als ondernemers
werd voor de 4e keer uitgevoerd. Vrijwel
alle verkopers van drank melden dat zij de leeftijdsgrenzen
goed naleven. Jongeren zeggen dat wanneer
zij alcohol proberen te kopen, zij daar in ongeveer 9
van de 10 gevallen in slagen. Volgens de jongeren die
alcohol kopen, vragen verkopers vaker dan voorheen
naar de leeftijd van de klant. Dit geldt voor zowel de
horeca als voor de detailhandel. Toch is dit nog
steeds in minder dan een kwart van de winkels het
geval. Volgens jongeren vragen verkopers van drank
ook vaker dan voorheen naar een identiteitsbewijs
om de leeftijd van de jongere te controleren. Hierbij
worden de ondernemers geholpen door de Wet op de
Identificatieplicht, waardoor iedereen van 14 jaar of
ouder zich moet kunnen legitimeren. Een positieve
uitkomst noemt VWA dat jongeren minder vaak zelf
proberen om alcohol te kopen. Daarnaast zeggen
jongeren iets minder vaak wel eens alcohol te hebben
gedronken. Nog steeds zegt echter meer dan de
helft van de 13-jarigen dat zij wel eens alcohol hebben
gedronken, terwijl 37% de afgelopen vier weken
alcohol heeft geconsumeerd. Van de 14- en 15-jarigen
heeft 80% wel eens alcohol gedronken en 62%
in de laatste vier weken.
Bron: Foodpress, 14 april 2006

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199