Drank- en Horecawet redelijk nageleefd

De aangescherpte Drank- en Horecawet uit 2000 wordt redelijk nageleefd. Bijna alle levensmiddelenzaken brengen tegenwoordig een duidelijke scheiding aan tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Daarnaast is de verkoop van alcohol in niet-levensmiddelenwinkels, benzinestations en winkels in wegrestaurants gedaald. Ook het aantal horecazaken en slijterijen waar stickers met de wettelijke leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol geplakt zijn, is aanzienlijk toegenomen. Er zijn echter ook ontwikkelingen die aanleiding geven tot zorg. Bij de verkoop van alcohol is volgens de minister van VWS een zekere branchevervaging. Niet-levensmiddelenzaken, met name videotheken, breiden veelal hun assortiment uit met een aantal levensmiddelen, waardoor zij menen gerechtigd te zijn om tot laat in de avond alcohol te kunnen verkopen. De minister gaat onderzoeken of een wetsaanpassing op dit punt wenselijk is. Bron: Ministerie van VWS

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199