Doelstellingen verpakkingsafval overtroffen

De cijfers over de gescheiden inzameling en recycling van verpakkingsafval van 2008 en 2009 overtreffen de verwachtingen, meldt het bedrijfsleven. Nedvang, de uitvoeringsorganisatie van het verpakkende bedrijfsleven, het CBL en de FNLI zijn meer dan tevreden. In 2007 sprak het bedrijfsleven ambitieuze doelstellingen af, uit te voeren door de Stichting Nedvang, Nederland van Afval naar Grondstof. De gescheiden inzameling van kunststof moest van 30 naar 32% in 2009 en naar 42% in 2012. Het verzamelde materiaal werd dan hergebruikt. De stichting startte vervolgens met de campagne ‘Plastic Heroes'. Op 25 augustus jl publiceerde Nedvang cijfers. Zie tabel:

 

Materiaal

Doelstelling Nederland 2009

Resultaat 2008

Resultaat 2009

Doelstelling EU

Glas

90%

87%

92%

60%

Papier/karton

75%

96%

94%

60%

Kunsthof

32%

36%

39%

22,5%

Metaal

85%

86%

87%

50%

Hout

25%

36%

38%

15%

Totaal hergebruik

65%

72%

75%

55-80%

Totaal nuttige toepassing

70%

85%

88%

60%

(Bron: VMT dd. 10-09-2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199