De Volkskrant: 'Boodschap is belangrijker dan de waarheid'

Column van Frank Kalshoven, directeur van de Argumentenfabriek, in de Volkskrant waarin hij vraagtekens plaatst bij de objectiviteit van een onderzoek naar de maatschappelijke kosten van alcoholconsumptie.

Uit het artikel:

'Alcoholconsumptie kost de samenleving miljarden. Deze boodschap, uitgezonden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), haalde vorige maand alle media prominent. Dit is een geval van een andere orde omdat we hier te maken hebben met wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door ZonMw, uitgevoerd door een consortium van partijen (naast mensen van het RIVM werkten onderzoekers mee van het Trimbos Instituut, Ecorys en Maastricht University), en uitgevoerd met een expliciet gehanteerde wetenschappelijke methodologie, namelijk de maatschappelijke kosten-batenanalyse, gebaseerd op de welvaartseconomie. Kortom: het serieuzere werk.

Drie economen van de Erasmus Universiteit, echter, keken er eens naar en zagen dat het niet klopte. Ze schrijven er deze week over in economenvakblad ESB. De gehanteerde methodologie is niet correct uitgevoerd, betogen ze (naar mijn idee terecht). Zouden de onderzoekers dat wel hebben gedaan, dan was de uitkomst radicaal anders. 'De onderzoekers zouden hun werk beter kunnen overdoen', concluderen de drie (terecht).'

Het volledige artikel is te lezen via Blendle.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199