Convenant Verpakkingen III

Inmiddels ligt de tekst van het Convenant Verpakkingen III al weer een paar maanden ter notificatie in Brussel. Waarschijnlijk heeft één lidstaat vragen over het protocol producthergebruik. De verwachting is dat het ministerie van VROM deze vragen naar tevredenheid van de Europese Commissie zal kunnen beantwoorden. De notificatietermijn kan hierdoor hooguit met één maand verlengd worden tot eind oktober. SVM.PACT en VROM hebben al een start gemaakt met de voorbereidingen om Convenant Verpakkingen III de eerste week van november te ondertekenen. Vier lidstaten hebben een zogenaamde detailed opinion (uitvoerig gemotiveerde mening) ingediend met bezwaren tegen met name de hervulbaarheids- en de statiegeldbepalingen. De notificatietermijn is daarmee met drie maanden verlengd van 25 juli tot 25 oktober. De volgende stap is nu de Commissie ook zover te krijgen dat zij naar aanleiding van de bezwaren van deze lidstaten een uitvoerig gemotiveerde mening aan het Ministerie van VROM stuurt. De verwachting is dat de Commissie dit zal doen. Hiermee is overigens niet gezegd dat daarmee de AmvB op de onderdelen hervulbaarheid en statiegeld van de baan zou zijn. Als VROM de vragen goed kan pareren wordt alsnog het groene licht uit Brussel verkregen. Het lobbywerk in Brussel wordt vooral verricht door de NFI en SVM.PACT. Een debat dat in de Tweede Kamer gepland was over de AMvB en het Convenant is uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen in Brussel. Bron: SMA bulletin, september 2002

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199