Controles door Arbeidsinspectie bij drankenbedrijven in 2010/2011 op arboregels

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven dit najaar en begin volgend jaar bedrijven in de drankensector te gaan bezoeken om na te gaan of deze zich confirmeren aan de Arboregels. Specifiek het onderwerp fysieke belasting (tillen) staat hoog op haar prioriteitenlijst. De Arbocatalogus Dranken kan een goed handvat zijn bij het aanpakken van deze problematiek. De arbocatalogus is specifiek gemaakt voor werkgevers en werknemers in de sector en vanzelfsprekend diegenen die in de bedrijven belast zijn met arbozorg. U kunt de arbocatalogus terugvinden op http://www.arbocatalogusdranken.nl/ en/of op de website van de Commissie Gedistilleerd http://www.pdcg.nl/ onder het kopje ‘arbocatalogus'.

(Bron: Commissie Gedistilleerd, september 2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199