Consumptie gedistilleerde dranken licht gedaald

De consumptie van gedistilleerde dranken is in 2009 licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling bedroeg 2,5%. De verkoop kwam daarmee uit op 65 miljoen liter. De verkoop van premixdranken, die niet zijn meegenomen in deze 65 miljoen liter, is wel iets gestegen van 9,2 miljoen liter in 2008 naar 9,4 miljoen liter in 2009. Gemeten in liters pure alcohol bedraagt de daling slechts 1,6%, van 212.500 naar 209.000 hectoliters pure alcohol. Dit blijkt uit de kerncijfers van de gedistilleerdbranche die bekend zijn gemaakt door de Commissie Gedistilleerd.

De afzet van sterke drank is in 2009 gedaald met 1,6 miljoen liter. In liters pure alcohol per hoofd van de bevolking komt dit op 1,26 liter. Jonge jenever blijft nog altijd met 14 miljoen liter afzet de belangrijkste gedistilleerde drank in Nederland, gevolgd door whisky en likeuren, beiden rond de 9 miljoen liter. De drank die vergeleken met vorig jaar het meest is gestegen, en wel met 7,4 %, is rum. Ook whisky, wodka en likorettes laten een stijging zien.

De accijnsopbrengst over 2009 daalde veel sterker dan het volume alcohol waarover de accijns verschuldigd is, met 22 miljoen euro (6%) en komt daarmee op 317 miljoen euro. Van de 27 EU-landen heeft Nederland een relatief hoog accijnstarief. In Roemenië, Bulgarije en Cyprus is het accijnstarief het laagst. In Zweden, Finland en Ierland betaal je de meeste accijns en BTW per fles gedistilleerde drank.


De folder kerncijfers en activiteiten 2009 van de Commissie Gedistilleerd kunt u downloaden op www.pdcg.nl onder de link markt(gegevens) en statistiek of opvragen via info@pdcg.nl. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Joep Stassen, secretaris van de Commissie Gedistilleerd,
telefoon: 070 - 370 86 60, e-mail: info@pdcg.nl.


Bron: Persbericht Commissie Gedistilleerd

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199