Consumentenvertrouwen weer lager

Het consumentenvertrouwen is in augustus voor de zevende maand op rij gedaald. De vertrouwensindex ligt op –27, drie punten lager dan in juli. Hiermee is het vertrouwen gelijk aan het dieptepunt van maart 1993 in de vorige periode van economische teruggang. De daling van het vertrouwen in augustus hangt samen met een negatiever oordeel over het economisch klimaat en iets minder met een lagere koopbereidheid. Over de eigen financiële positie echter is de consument voor het eerst dit jaar niet negatiever geworden. Uit het Consumenten Conjunctuur onderzoek van het CBS blijkt verder dat consumenten vooral duurzame artikelen, en vakantie en uitgaan als bezuinigingsposten zien bij een inkomensdaling. Oordeel eigen financiële positie stabiel De koopbereidheid is sinds januari van dit jaar 22 punten gezakt, tot –12 in augustus. Dit is het laagste niveau sinds midden 1985. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden en over het doen van grote aankopen. De daling van de koopbereidheid in augustus komt vooral doordat de consument de tijd opnieuw iets minder gunstig vindt dan een maand eerder voor het doen van grote aankopen, zoals televisies, koelkasten en computers. Over de ontwikkeling van de eigen financiën zijn de consumenten in augustus echter niet somberder geworden. De voorgaande maanden beoordeelde de consument zijn financiën steeds negatiever. Het percentage huishoudens dat spaargeld aanspreekt is in augustus even groot als in juli, toen het licht steeg ten opzichte van de voorgaande maanden. Het aantal huishoudens dat aan het eind van de maand geld overhoudt is in augustus iets gestegen, nadat het in de loop van dit jaar daalde. Consument negatiever over economisch klimaat Het oordeel van de consument over de economische toestand in Nederland is in augustus negatiever dan in juli. Zowel over de economische ontwikkelingen in de afgelopen twaalf maanden als over de verwachtingen voor de komende periode zijn de respondenten in augustus somberder geworden. Daarbij speelt een rol dat steeds meer consumenten verwachten dat de werkloosheid oploopt. In augustus rekent 64 procent van de ondervraagden op een stijging van de werkloosheid in de komende maanden, tegen 58 procent in juli. In mei was dit nog 34 procent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl www . cbs . nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199