Consument kiest type gedistilleerde drank aan de hand van stemming en gelegenheid

Op 3 december zijn de resultaten bekendgemaakt van het marktonderzoek onder Nederlandse consumenten naar hun consumptiegedrag en consumptiemomenten van gedistilleerde (‘sterke') dranken. De resultaten werden gepresenteerd in Haarlem op de jaarlijkse branchebijeenkomst de Gedistilleerd Sociëteit van Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken. Als belangrijke bevinding kan genoemd worden dat de respondenten in een positieve stemming zijn als ze gedistilleerd gaan drinken. De meestgenoemde reden om te drinken onder de respondenten is ‘omdat ik het lekker vind'. Als alternatieve drankkeuze voor de favoriete gedistilleerde drank blijken wijn en bier bovenaan te staan.

Het consumentenonderzoek dat werd uitgevoerd door Adfontes Marketing in samenwerking met Merkbaar Marketing vond plaats in de periode oktober-november 2010. Het onderzoek werd gehouden onder consumenten van 18 jaar en ouder die de afgelopen 6 maanden een of meerdere keren gedistilleerde dranken hadden gedronken. Ruim 350 consumenten (m/v) deden mee aan het kwantitatieve onderzoek en vulden de enquête in. Het onderzoek heeft naast bevestiging van vermoedens ook nieuwe feiten aan het licht gebracht. Met de onderzoeksresultaten is het inzicht in het consumptiegedrag en de consumptiemomenten van gedistilleerde (‘sterke') dranken in Nederland vergroot.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek op een rij: De meest gedronken sterke drank onder de mannelijke respondenten is whisky, onder de vrouwen is dat likeur. In verschillende leeftijdscategorieën is een verschuiving in voorkeursdrank waarneembaar: Onder jong volwassenen (18-29 jaar) zijn rum en wodka favoriet, boven de 30 jaar valt de voorkeur voor wodka grotendeels terug ten gunste van rum en whisky. Vanaf 35 jaar valt rum bijna geheel terug ten gunste van whisky, deze laatste wordt dan door 60% van de respondenten gedronken. Vanaf 45 jaar is bij likeur een sterke stijging zichtbaar ten koste van whisky, vanaf dan zijn whisky, jenever en likeur gezamenlijk verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de consumptie.

Op de vraag hoe sterke dranken gedronken worden zijn weinig opvallende verschillen te zien in de vergelijking thuis versus buitenshuis: alleen wodka wordt buitenshuis significant vaker als cocktail gedronken dan thuis. De respondenten hebben dus een vrij stabiel patroon hoe ze hun sterke drank drinken.

Zeer opvallend resultaat is zichtbaar bij de alternatieve drankkeuze zodra de respondenten geen (favoriete) gedistilleerd drinken; meer dan de helft van de likeurdrinkers kiest dan voor wijn, gevolgd door een niet-alcoholische drank. Voor whiskydrinkers is wijn het meest gekozen alternatief, gevolgd door bier. Voor rum-, wodka- en jeneverdrinkers geldt dat bier het meest gekozen alternatief is, gevolgd door wijn.

Waar het consumptiemomenten betreft tonen whisky en likeur zich geschikte digestiefdranken, na afloop van een maaltijd. De meeste onderzochte dranken passen bij divers en verschillend gezelschap, met likeur als exponent hiervan. Rum en wodka blijken goed te passen in een actief uitgaansleven. Whisky scoort opvallend hoog bij de gelegenheid ‘alleen, zonder iemand om mij heen'. Uitgesplitst naar geslacht zijn redenen om gedistilleerd te drinken voor mannen vooral om van de drank te genieten, voor vrouwen is het sociale aspect van het moment het belangrijkste.

Belangrijke bevinding in het onderzoek is dat de respondenten aangeven in een positieve stemming te zijn als ze sterke drank gaan drinken. Negatieve gevoelens als somberheid of ongelukkigheid zijn voor hen zeker geen reden om te drinken. De meestgenoemde reden om te drinken onder de respondenten is ‘omdat ik het lekker vind', dit sluit aan bij de genoemde positieve stemming van de gedistilleerddrinker.

Afhankelijk van de stemming en de gelegenheid kiest de consument voor een specifiek type sterke drank; rum en wodka worden zowel thuis als bij het uitgaan gedronken maar overwegend in gezelschap. Whisky en jenever worden overwegend thuis of bij vrienden thuis gedronken, whisky daarbij overwegend alleen of in klein gezelschap. Likeur wordt zowel thuis, als bij het uitgaan en in restaurants gedronken. Jenever en likeur worden zowel in kleiner als groter gezelschap gedronken.

De bevindingen en conclusies van het onderzoek zetten de consumptie van de gedistilleerde (‘sterke') dranken door de respondenten positief in het daglicht als een volwassen, (wel)overwogen en bewuste keuze.
(Bron: Persbericht Commissie Gedistilleerd 3 december)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199