Conclusies minister Borst over zelfregulering

De minister bereidt een reclamebesluiit voor in de zin van artikel 2 van de Drank- en Horecawet. Daarmee voert zij drie kamermoties uit: 10 te komen tot een verbod van alcoholmarketing gericht op jongeren, 2) te komen tot een verbod om happy hours te hanteren, 3) te komen tot een wettelijk verbod van stuntaanbiedingen en dumpprijzen van alcoholhoudende drank. In haar brief van 21 december 2001 aan de Tweede kamer geeft minister Borst haar conclusies betreffende resultaten van de zelfregulering in de alcoholbranche. Zij geeft in deze brief aan waarom zij een reclamebesluit nodig vindt. (bron: Stiva/Ando maart 2002

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199