Commissie werkt aan hogere accijns op bier en wijn

De prijs van bier zal in Duitsland en Spanje fors stijgen als de Europese Commissie haar plan tot harmonisatie van alcoholaccijns in de Europese Unie doorzet. Duitsland en Spanje, die tezamen 40% van de totale bierconsumptie in de Europese Unie voor hun rekening ne-men, zullen in dat geval de accijns op bier met ten minste 17% moeten verhogen. Volgens sommige berekeningen zou dit in Duitsland tot een prijsverhoging voor de consument leiden van ¬Ä 500 mln. Duitse brouwerijen hebben al gewaarschuwd dat als de Commissie haar plannen doorzet velen het loodje zullen leg-gen. De plannen van de Europese Commissie gelden behalve voor bier ook voor wijn. Ze zul-len in die zin ook voor sterk wijndrinkende lan-den in Zuid-Europa, Belgi√ę en Luxemburg gro-te prijsverhogingen tot gevolg hebben. Zo zou in Frankrijk accijns op wijn met ruim 300% stij-gen: van ¬Ä 3 tot ¬Ä 13,9 voor elke 100 liter. Als het aan Brussel ligt, wordt er op termijn ook een maximum gesteld aan de accijns op alco-hol. Dit treft vooral Scandinavische lanen. (Bron: Fin. Dagblad dd. 23-02-2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199