Burgemeesters willen meer macht in alcoholstrijd

Bestuurders van 150 gemeenten hebben een brief gestuurd aan minister Schippers (VWS). Ze vragen om meer en vergaande bevoegdheden om alcoholproblemen onder jongeren aan te pakken. Ook moet de Drank- en Horecawet snel worden aangepast. ‘We lopen tegen grenzen op', zegt stuurgroepvoorzitter Jeugd en Alcohol, Onno van Veldhuizen, volgens de Hoorngids in de brief. Hij schrijft de brief samen met 150 burgemeesters en wethouders van verschillende plaatsen in het land die een alcoholmatiging project hebben draaien. Volgens de burgemeesters zijn cruciale problemen nu niet op te lossen. Er is niet genoeg handhavingscapaciteit en de bestuurders kunnen geen afspraken maken met supermarkten. Volgens de burgemeesters ligt de oplossing al lange tijd klaar, maar wordt die niet doorgevoerd. ‘Onze inzet zou enorm geholpen zijn met een aantal extra lokale bevoegdheden, gesteund door heldere en eenduidige landelijke maatregelen en richtlijnen. Al lange tijd klaarliggende wijzigingsvoorstellen voor de drank- en horecawet hebben die in zich'. Volgens de bestuurders zijn drie maatregelen van groot belang om het overmatig drankgebruik van jongeren het hoofd te bieden. Als eerste maatregel willen ze de leeftijdsgrens verhogen. Alcohol zou verkocht moeten worden vanaf achttien jaar in plaats van de huidige leeftijdsgrens van zestien voor zwakalcoholhoudende drank. ‘Met de medische inzichten van nu is dat onderscheid volstrekt onhoudbaar. Alcoholgebruik heeft nadelige gevolgen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid van gebruikende jongeren en vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd'. Volgens de burgemeesters kunnen jongeren onder de zestien te makkelijk alcohol krijgen in de horeca of supermarkt. De burgemeesters willen alcoholverstrekkers die drie keer binnen één jaar de leeftijdsgrenzen hebben overtreden, een extra sanctie opleggen. Namelijk het sluiten van de alcoholafdeling voor een periode van één week tot maximaal twaalf weken. De gemeenten zelf moeten meer toezicht krijgen bij het organiseren en de financiering van de projecten. Volgens de bestuurders is de VWA, die dat tot nu toe in de gaten hield, daar niet voldoende voor toegerust.

(Bron: www.missethoreca.nl dd 06-12-2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199