Brussel betwist Nederlandse afvalafspraken

De Europese Commissie sleept Nederland voor het Europese Hof van Justitie vanwege de onjuiste invoering van EU-regels over de verwerking van verpakkingsafval. Dat heeft eurocommissaris Wallström van milieuzaken bekendgemaakt. Volgens de Commissie voldoen de convenanten die de Nederlandse overheid met de industrie heeft gesloten niet aan de Brusselse eis van dwingende wetgeving. ‘Er is bij convenanten geen sprake van de noodzakelijke wettelijke garanties’, aldus de woordvoerster van Wallström. De kwestie speelt al sinds de zomer van 1998 toen de Europese Commissie de Nederlandse overheid liet weten dat convenanten onvoldoende wettelijke verplichtingen opleggen. Het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) bestrijdt deze interpretatie van de eurocommissaris. De Nederlandse convenanten over het terugdringen van de afvalberg bevatten wel degelijke harde afspraken over percentages van terugwinning en recycling van verpakkingsafval, stelt een woordvoerder van VROM. Mocht de Europese Commissie winnen voor het Europese Hof van Justitie, dan komt al met al het hele bouwwerk van afspraken tussen industrie en overheid over verpakkingsafval op losse schroeven te staan. De stap van de Europese Commissie om Nederland voor het Europese Hof te dagen, wekte grote verbazing. Bij de Stichting Verpakking en Milieu werd erop gewezen dat Nederland op het terrein van verpakkingsafval tot ‘de beste leerling van de EU-klas’ behoort. De woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt die kwalificatie, maar houdt vol dat het gekozen instrument van convenant niet dwingend genoeg is. (Bron: Fin. Dagblad dd. 22-10-2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199