'Boodschap "geen alcohol onder de 16" heeft effect'

De Landelijke Jeugdmonitor 2008 van het CBS bevestigt het beeld dat er een kentering aan het plaatsvinden is in het drinkgedrag van jongeren. Ze drinken minder veel en minder vaak dan een aantal jaar geleden. Ook neemt het ‘bingedrinken' (vijf of meer glazen alcohol per keer) onder jonge tieners tot 15 jaar aanzienlijk af. De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) is verheugd over deze ontwikkeling en ziet het als stimulans om nog meer energie te steken in het uitdragen van de boodschap: ‘Alcohol onder de 16, natuurlijk niet!'

Jongeren drinken minder
Het voorkomen van alcoholmisbruik door jongeren is voor STIVA een speerpunt. Daarom is het verheugend dat de uitkomsten over alcohol uit de Jeugdmonitor niet op zichzelf staan. Ook uit andere gegevens, zoals de Monitor Alcoholverstrekking jongeren 2007 van Intraval, het Peilstationonderzoek 2007 van het Trimbos Instituut, regionale studies zoals die van GGD Noord-Brabant en eerdere CBS cijfers, blijkt dat jongeren minder drinken. Zo is het aandeel jongeren van 12 tot 19 dat ooit heeft gedronken gedaald van 85% in 2003 naar 79% in 2007. Ook het percentage jongeren dat de afgelopen maand gedronken heeft daalt, vooral in de jonge leeftijdscategorie. Hetzelfde geldt voor het bingedrinken. Directeur Peter de Wolf: "STIVA is verheugd over deze goede berichten. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is om de boodschap uit te dragen dat drinken onder de 16 jaar niet mag en niet kan. De alcoholbranche is één van de partijen die dat doet. Zij hanteert onder meer in commercials de slogan: ‘Alcohol onder de 16, natuurlijk niet!' Een heldere boodschap die vooral ook ouders duidelijk maakt dat het niet OK is om toe te staan dat jongeren voor hun 16e alcohol drinken."

Ouders pikken boodschap goed op
STIVA pleit ervoor om de goede ontwikkeling vooral als aanmoediging te zien. "Samenwerking tussen alle partijen die alcoholmisbruik door jongeren willen aanpakken blijft van groot belang," aldus De Wolf. "We moeten met zijn allen de boodschap blijven uitdragen dat ouders veel meer invloed hebben op het alcoholconsumptiegedrag van hun kinderen dan zij denken. Het is goed om te zien dat ouders dit oppikken."

Toch is er geen reden om pas op de plaats te maken. Zo zijn er nog knelpunten die moeten worden aangepakt. Een belangrijk probleem is dat van de hokken en keten. De Wolf: "Gemeenten moeten echt een eind maken aan het voortbestaan van deze zuipketen. Het is een lek in het systeem, want jongeren - en dat begint vaak al op 12-jarige leeftijd - kunnen hier zonder enige beperking aan drank komen. Dat past niet bij de boodschap die we willen uitstralen: Alcohol onder de 16, natuurlijk niet!"

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199