Bingedrinken verhoogt risico op beroerte

Een drinkpatroon met 'piekgebruik' (= bingedrinken) blijkt een risicofactor te zijn voor het krijgen van een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte. Dit effect blijkt onafhankelijk te zijn van o.a. de gemiddelde hoeveelheid geconsumeerde alcoholhoudende drank en van het effect van alcohol op de bloeddruk.

Uit een onderzoek onder 15965 Finse mannen en vrouwen tussen 55 - 64 jaar die alcoholhoudende drank consumeren, en 10 jaar werden gevolgd, blijkt dat ‘bingedrinkers' 85% meer kans hebben om een beroerte te krijgen dan ‘niet-bingedrinkers'. Het risico op het krijgen van een een herseninfarct blijkt voor bingedrinkers zelfs 2x zo groot te zijn dan voor niet-bingedrinkers. Er werd in dit onderzoek geen relatie gevonden tussen het drinkpatroon en het risico op hersenbloedingen. Ook vonden de onderzoekers geen relatie tussen gemiddelde hoeveelheid alcohol die werd geconsumeerd en het risico op een CVA, herseninfarct of hersenbloeding. Als mogelijk onderliggend mechanisme noemen de onderzoekers o.a. het effect van een onregelmatig drinkpatroon op het samenklonteren van de bloedplaatjes. ‘Bingedrinken' is in dit onderzoek voor mannen gedefinieerd als het drinken van 6 of meer van dezelfde alcoholhoudende consumpties bij één gelegenheid, en voor vrouwen als het drinken van 4 of meer consumpties bij één gelegenheid.

CVA is in Nederland doodsoorzaak nummer 4 en tevens de meest voorkomende oorzaak van blijvende invaliditeit. CVA's kunnen worden onderverdeeld in 2 categorieën: herseninfarcten (t.g.v. verstopping van een bloedvat) en hersenbloedingen (t.g.v. scheuring van een bloedvat). Herseninfarcten komen veel frequenter (ca. 80%) voor dan hersenbloedingen (ca. 20%). Het was uit eerder onderzoeken al bekend dat overmatige alcoholconsumptie leidt tot een toename van het risico op een CVA, terwijl regelmatige matige alcoholconsumptie geassocieerd is met een verlaagde kans op een herseninfarct.
De resultaten van dit Finse onderzoek zijn in lijn met eerdere onderzoeken waaruit werd geconcludeerd dat 'bingedrinken' leidt tot een hoger risico op hart- en vaatziekten en dat het (voor mensen die alcohol drinken) belangrijk is om niet alleen met mate te drinken, maar er ook een regelmatig drinkpatroon op na te houden.

Bron: Sundell L, ea. Increased stroke risk is related to a binge drinking habit. Stroke. 2009; 39 (published early online)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199