Bedrijfsleven streeft naar 80% minder blikjes en flesjes in het zwerfafval

Het bedrijfsleven streeft ernaar over drie jaar minstens 80% minder blikjes en flesjes in het zwerfafval te hebben dan de vijftig miljoen stuks die het afgelopen jaar op straat, in de berm of in het water terecht zijn gekomen. Dat heeft minister Pronk van Milieu met het bedrijfsleven afgesproken, zo blijkt uit een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Naast de voor-genomen reductie van 80% in 2005, moet in 2004 verplicht al twee derde minder blikjes en flesjes in het zwerfafval terechtkomen. Als het bedrijfsleven dat niet haalt, dan kan de minister van Milieu statiegeld op flesjes en blikjes gaan invoeren. De minister kan in dat geval het be-drijfsleven laten opdraaien voor de kosten van inzameling en verwerking van verpakkingen. Mi-nister Pronk wilde afgelopen jaar al statiegeld invoeren voor flesjes en blikjes maar stuitte daarbij op bezwaren. Daarop besloot hij het be-drijfsleven de kans te geven de reductie in 2004 op eigen kracht te halen. Het bedrijfsleven, ver-enigd in SVM-PACT, is blij met het akkoord met de overheid. “Daarmee krijgt de succesvolle samenwerking die tien jaar geleden is ingezet een vervolg”, aldus een woordvoerder. Het be-drijfsleven gaat ‘op de kortst mogelijke termijn’ aan de slag met de uitvoering van het Nationaal Offensief tegen zwerfafval. De uitvoering hiervan komt in handen van de Stichting Nederland Schoon. Volgens SVM-PACT biedt de nieuwe overeenkomst het bedrijfsleven de kans om te laten zien dat het wettelijk invoeren van een sta-tiegeldsysteem overbodig is. (Bron: Fin. Dagblad dd. 09-04-2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199