‘Bedrijfschappen vinden controle een stap te ver’

door PATRICIA BOON en ALEXANDRA VAN DEN BOS
 
DEN HAAG - De Product- en Bedrijfschappen liggen met elkaar in de clinch over de te nemen stappen naar een modernere en transparantere structuur. De productschappen vinden het prima dat ze te allen tijde kunnen worden gecontroleerd, maar de bedrijfschappen zijn het daar niet mee eens.
Nederland heeft zeventien publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (pbo’s), waarvan elf productschappen. De
Productschappen behartigen alle schakels in de productieketen, de Bedrijfschappen omvatten maar één schakel.
Zo is er het Productschap Vis en het Bedrijfschap Detailhandel. De instellingen regelen verschillende zaken: zo
kunnen zij onder meer regels opstellen voor kwaliteit of voedselveiligheid die dan voor alle bedrijven binnen hun
branche gelden. Bedrijven en ondernemers zijn verplicht lid en moeten elk jaar ‘contributie’ betalen. Steeds meer ondernemingen zijn echter tegen het verplichte karakter en de heffingsplicht. Een van de verwijten is dat ze te weinig terugzien van hun geld. Onder meer naar aanleiding van de aanzwellende kritiek gaf het kabinet de pbo’s vorig jaar de opdracht hun bestaansrecht te bewijzen.„We hebben in verband met de opdracht een onderzoek naar ons draagvlak gehouden. De uitkomst daarvan was redelijk positief, maar bepaalde zaken zouden wel beter moeten”,
vertelt Dirk Duijzer, voorzitter van het Productschap Tuinbouw en de werkgroep Good Governance van de Productschappen. De werkgroep stelde het Handvest Goede Besturing en Publieke Verantwoording Bedrijfslichamen op. „Daarin staat onder meer dat de zaken veel transparanter moeten. Hoe we tot die openbaarheid komen, staat in het Handvest beschreven. Daarbij zijn de Productschappen van mening dat, als we in de Tweede Kamer zeggen dat we zaken op een bepaalde manier aanpakken, dit ook te controleren moet zijn. De Bedrijfschappen voelen echter niet zoveel voor het houden van toezicht. Woensdag hebben ze te kennen gegeven dat ze op dat punt afhaken en de tijd dringt.”
Oppositiepartij PvdA vindt het teleurstellend dat de Bedrijfschappen dreigen af te haken. „Er moeten betere regels komen bij de Product- en Bedrijfschappen. Tegen de bedrijfschappen zou ik dan ook willen zeggen: doe gewoon
mee”, aldus PvdA-Kamerlid Kris Douma. Coalitiepartij VVD vindt daarentegen dat er radicaal moet worden
ingegrepen door de Product- en Bedrijfschappen helemaal op te heffen. Een kleine club moet daarvoor in de plaats
komen, die alleen de wettelijke taken uitvoert die nu al gesubsidieerd worden. „Ondernemers willen dat ook en
dat scheelt hun een hoop contributiegeld”, aldus VVD-Kamerlid Charlie Aptroot.
De planning is dat het kabinet op 19 mei praat over de definitieve toekomst van de pbo’s. De Tweede Kamer
wil er in juni over debatteren. Volgens Eduard van de Lustgraaf, secretaris van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, kunnen de bedrijfschappen zich goed in het handvest vinden. „De vraag is alleen hoe je bepaalde zaken verwoordt. Aanstaande woensdag spreken we daarover.” „Kennelijk zijn we het daar dan niet over eens geworden”, aldus Duijzer in een reactie. „Wij willen een garantie afgeven dat zaken gebeuren. Op het moment dat er controles worden uitgevoerd, maak je het echt hard. De Bedrijfschappen vonden dat een stap te ver gaan.”
Bron: De Telegraaf, 6 mei 2006 (pag. 29 / met foto)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199