Bacardi-Martini wint ook in hoger beroep geschil over leeftijdssticker

Reclame Code Commissie wijst klacht STAP in hoger beroep af De Reclame Code Commissie en het College van Beroep hebben beide een klacht van de Stichting Alcohol Preventie (STAP) tegen Bacardi-Martini afgewezen. De klacht was ingediend tegen een sticker met de naam en het logo van Bacardi Breezer, die er op wijst dat het wettelijk verboden is alcoholhoudende dranken te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Bacardi-Martini heeft de sticker verspreid onder de Nederlandse slijters en supermarkten om meer bekendheid te geven aan de wettelijk verplichte verkoopleeftijdsgrenzen én om aan te geven dat zij zich volledig achter dat beleid schaart. STAP had de klacht tegen Bacardi-Martini ingediend omdat deze volgens haar in strijd zou zijn met artikel 14 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank, dat verbiedt om reclame te maken die in het bijzonder gericht is op jongeren. Zij stelde dat de sticker door de naam en het logo van Bacardi Breezer als reclame moest worden gezien en in het bijzonder gericht op jongeren onder de 16 jaar zou zijn. De Reclame Code Commissie heeft de klacht van STAP ongegrond verklaard. De sticker is verspreid onder de Nederlandse slijters en supermarkten om de aandacht te vestigen op het feit dat aan jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mag worden verkocht. Het winkelend publiek en de verkopers hebben in merendeel de wettelijke leeftijd om alcohol te mogen kopen/verkopen zodat van de uiting niet kan worden gezegd dat deze in het bijzonder op jongeren is gericht. Dat het logo en de naam Bacardi Breezer op de sticker staat, is volgens de fabrikant juist bedoeld als afzender/ondersteuner van de boodschap. Na de Reclame Code Commissie heeft nu ook de Commissie van Beroep de klacht ongegrond verklaard. Zij oordeelt dat de sticker niet in strijd is met bovengenoemd artikel 14. Door het bovenstaande voelt Bacardi-Martini zich gesteund in haar beleid dat nadrukkelijk een onderscheid maakt tussen verantwoord alcoholgebruik en ongewenst alcoholgebruik. Bacardi-Martini zal dit beleid ook in de toekomst continueren en doorgaan met het ontplooien van initiatieven om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en ongewenst alcoholgebruik actief te ontmoedigen. De sticker zal opnieuw worden aangeboden aan winkels die behoefte hebben aan een duidelijke aanduiding voor de wettelijke verkoopleeftijdsgrenzen. Een afbeelding van de sticker is te vinden op www.Bacardi-Martini.nl (Bron: Bacardi-Martini)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199