Arbeidsinspectie op pad in de branche

Vanaf maart 2002 gaan inspecteurs van de Arbeidsinspectie op pad om in bedrijven die zich bezig houden met de vervaardiging van dranken te controleren of bedrijven voldoende de Arbeidsomstandighedenwet 1998 naleven. Vooralsnog worden bedrijven bezocht uit de volgende sectoren: de bierbrouwerijen en mouterijen en de distilleerderijen en likeurstokerijen in het kader van het landelijk inspectieproject "Vervaardiging van Dranken". De inspecties worden niet vooraf aangekondigd. Bij misstanden kan een bestuursrechterlijke boete worden opgelegd. De inspecties richten zich vooral op de risico's die bijdragen aan de WAO-instroom. Zoals in vele andere branches betreft het in de vervaardiging van dranken de risico's rondom fysieke belasting, geluid en machineveiligheid. Meer informatie over deze actie, Arbeidsinspectie en arbeidsomstandigheden kunt u vinden op www.minszw.nl en www.arbo.nl. (Bron: aankondigingsbrief van de Arbeidsinspectie aan de branche dd 15 mrt 2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199